Het aantal senioren dat op zichzelf woont, volledig zelfstandig, neemt toe. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS, echter gaat het hier niet om een kleine stijging maar om een stijging van 21% t.o.v. het voorgaande jaar. De redenen hiervoor zijn volgens vele respondenten de enorme bezuinigingen in de zorg en de afnemende koopkracht door de daling van vele pensioenen die bij grote fondsen gestald waren.

Door de besparingen in de zorg wordt er flink gesneden in de budgetten voor thuiszorg en wordt de meeste verantwoordelijkheid neergelegd bij provincies en gemeenten. Deze dienen dan budgetten op te stellen voor de thuiszorg, dit kan dus flink uiteenlopen per provincie/gemeente. Daarnaast is het allemaal sowieso al een stuk lager dan voorheen wat resulteert in veel ouderen die niet meer zelfstandig zorg kunnen dragen voor hun eigen lichaam. Dit brengt met zich mee dat veel ouderen niet goed verzorgd worden en als het ware verwaarloosd raken. Toch zijn er ook oplossingen voor ontstaan, zo heeft bijvoorbeeld Esther (78 jaar) hulp in het huishouden in Utrecht. Esther geeft wel aan dat het voor haar moeilijk is om rond te komen maar dat het noodzakelijk is voor haar gezondheid, haar kinderen bieden een bijdrage om de huishoudelijke hulp te financieren. Het verschil zit hem dus in het feit dat de zorg nu zelf gefinancierd dient te worden waar dat vroeger vanuit de overheid (grotendeels) verzorgd werd.

Een bijkomende negatieve ontwikkeling is het feit dat veel ouderen of mensen die nu met pensioen gaan een steeds lagere koopkracht krijgen. Dat heeft te maken met slechte rendementen die pensioenfondsen behaald hebben de afgelopen jaren. Door stijging van de pensioenrente zijn de harde rendementen flink gedaald, daarnaast zijn er natuurlijk grote klappen gevallen op de financiële markten waar veel geld ondergebracht werd door de pensioenfondsen. Miljarden euro’s zijn daar verdampt wat nu ten koste gaat van de pensioenen van duizenden Nederlanders, de te besteden budgetten (koopkracht) van deze mensen zal dus flink dalen en daarom zal het ook steeds lastiger worden om zelf thuiszorg te financieren.

Over de auteur