...
Onze maatschappij is voortdurend bezig met veranderen. Waar vroeger alles in rijtjeshuizen was ingedeeld, brachten de flats daar verandering in. Nu zijn er tendensen om anders te gaan wonen. Zo zijn er groepen die experimenteren met 'klein wonen'. Hoeveel oppervlak heb ik nodig om nog steeds fatsoenlijk te kunnen leven? Op die manier probeert men een woning te realiseren die betaalbaar is en die niet qua huur of hypotheek als een loden last op je drukt.

Flexibel wonen

Een andere vorm van flexibel wonen is het anti kraak systeem. Mensen die weinig inkomen hebben en huisvesting nodig hebben, kiezen er voor om in kantoorpanden of oude wijken te gaan wonen. Dat doen ze in de wetenschap dat ze er niet lang zullen kunnen blijven en dat ze na een jaar of zo weer moeten verhuizen.

Ouderen

We worden steeds ouder. Dat brengt ook gebreken met zich mee. De overheid wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarvoor moet dan wel in veel gevallen extra ondersteuning worden ingezet. Denk hierbij aan hulp in de badkamer met douchen en wassen, hulp in de keuken met eten voorbereiden afwassen etc. Een andere vorm is dat men flexibel wonen propageert, zoals bij de zorgboerderijen waar actief zijn en wonen worden gekoppeld om mensen te helpen en te voorkomen dat ze in het grijze niets, de eenzaamheid, wegzakken.

Jongeren

Voor veel jongeren bestaat flexibel wonen al heel lang uit het samen een huis delen. De faciliteiten deel je, terwijl je jouw eigen ruimte hebt. Zo kunnen ze door de kosten te delen zelfstandig wonen. Met name studenten doen dit al decennia, maar in de loop der jaren zijn ook andere groepen jongeren hiertoe over gegaan.

Industrie

Zoals dat met alles het geval is, geldt ook voor flexibel wonen dat de woningcorporaties en het bedrijfsleven op nieuwe vormen inspelen. Zo bieden steeds meer woningcorporaties kleinere woningen voor singles aan en zijn er steeds meer producten te koop die het flexibel wonen makkelijker maken. Denk aan de kleine koelkast (50 liter) of een uitklapbare stoel, die al naar gelang groter of kleiner gemaakt kan worden. Uiteindelijk betekent flexibel wonen tevreden zijn met minder ruimte of het delen van ruimte. Daar heb je andere producten voor nodig -ook in verband met een eventuele snelle verhuizing- dan bij andere woonvormen. Zo past demontabel bouwen ook in dit proces. Snel opbouwbare units die tijdelijke huisvesting bieden voor bijvoorbeeld mensen die wegens ordeverstoring ergens anders niet meer gewenst zijn. Zo is flexibel wonen veel meer geworden dan een pandje kraken of een kamer huren.