Zelf een parkeerplaats aanleggen: waar moet ik op letten?

parkeerplaats

Een huis is pas echt een thuis indien het voorzien is van een eigen parkeerplaats. Auto zorgeloos deponeren, binnen wandelen en neerploffen maar. Toch is het aanleggen van een parkeerplaats geen sinecure en zijn er heel wat zaken waar je op moet letten.

# 1. Let op de waterkering

Een parkeerplaats die tot tegen het huis aanloopt mag nooit hoger komen dan de waterkering in de muur. Dankzij die waterkering wordt vocht uit de muren gehouden, maar indien je er een parkeerplaats tegen gaat bouwen wordt zijn werking tenietgedaan. Zo’n waterkering kan je eenvoudig herkennen dankzij zijn zwarte band. Is er geen zwarte vochtafschermende band aanwezig? Dan zullen de verticale voegen meestal tot op een bepaalde hoogte niet ingevoegd zijn.

# 2. Zorg voor voldoende afwatering

Dit is een fout die mensen vaak maken. Waterpas is niet goed genoeg voor een parkeerplaats, maar een kleine helling volstaat dan weer. Over het algemeen hanteer je best de regel dat er een hoogteverschil van 1 tot 2 centimeter dient te zijn per lopende meter. Met het blote oog is dat niet zichtbaar, maar voor neerslag wel meteen goed voelbaar.

# 3. Besteed aandacht aan het grondonderzoek

Meestal zal men bij de bouw van de woning een grondonderzoek hebben uitgevoerd. Dat grondonderzoek zal gegevens bevatten omtrent het draagvermogen van de grond. Dat is belangrijk want uiteindelijk moet de grond wel moeiteloos het gewicht van de aangelegde constructie én de auto kunnen dragen. Zijn er geen gegevens omtrent het draagvermogen voor handen? Houd dan zeker rekening met het vochtgehalte en de soort ondergrond. In het geval van leem- of kleigronden is het over het algemeen opletten geblazen. Bij twijfel is het steeds aangeraden om je vooraf te laten adviseren.

# 4. Zorg voor voldoende afscheiding

Zorg er uiteraard voor dat het voldoende opvalt dat het gaat om een privé-parkeerplaats. Dat kan je bijvoorbeeld doen door het aanbrengen van trottoirbanden of varkensruggen. Hoe dan ook garanderen prefab trottoirbanden, naast hun sierfunctie, ook veilige parkeerplaatsen. Bij het zelf aanleggen van een parkeerplaats is het met andere woorden van belang om niet alleen met het esthetische rekening te houden, maar ook de nodige aandacht te hebben voor de praktische kant.