Woning kopen? Hoe wordt bepaald hoeveel ik kan lenen?

Wanneer je geld leent voor een woning, dan is het belangrijk dat je dat wel vlot kan terugbetalen. Soms vergeten we bijvoorbeeld rekening te houden met onverwachtse uitgaven, zeker bij de berekening van onze eigen financiële terugbetalingscapaciteit.

Factor 1: Je maandbudget en schulden

Een eerste stap is het bepalen van je maandbudget voor een lening. Hiervoor kan je al je vaste maandelijkse kosten oplijsten en eventueel ook de jaarlijkse kosten opnemen (te delen door 12). Voorzie ook een ruime marge voor onverwachtse kosten. Het verschil tussen het maandinkomen en die optelsom: dat is het maandbudget dat je kan spenderen aan een woninglening. Heb je daar zelf geen inzicht in? Dan zal de bankier meestal een forfaitair percentage nemen gebaseerd op de openstaande kredieten, want ook die schulden brengt hij in rekening.

Factor 2: Je inkomen op lange termijn

Een lening, dat betaal je morgen niet terug. Daarom moet je rekening houden met je inkomsten op lange termijn. Wanneer je volgende maand promotie zal maken binnen het bedrijf, dan kan je dat vermelden aan de bank. Maar ook wanneer je binnen enkele jaren met pensioen gaat, zal er met die inkomstendaling rekening moeten worden gehouden.

Factor 3: De waarde van de woning

Ook de waarde van de woning speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de grootte van het te lenen bedrag. De bank zal immers een hypotheek willen vestigen op het onroerend goed. Aangezien de bank bij niet-betaling enkel dat onroerend goed kan verkopen, loopt ze een risico indien de lening hoger is dan de marktwaarde van jouw huis. We zeggen duidelijk marktwaarde, want als jij de woonst te duur aankoopt, dan wil dat niet zeggen dat ook de bank akkoord is met die waardeschatting.

Wij vroegen het na bij Nibcdirect.nl en kregen het antwoord dat zij enkel overgaan tot financiering van maximaal 101% van de marktwaarde van de woning. Dat percentage is een goede insteek bij het bepalen van het te lenen bedrag.

Factor 4: Restschuld

Heb je al een eigen huis, maar loopt er nog een restschuld? Dan zal je die restschuld moeten meenemen in de nieuwe hypotheek. Natuurlijk betekent dat wel een vermindering van het bedrag dat je kan lenen, aangezien de eerder aangehaalde grens van 101% ook hier belangrijk blijft.

Tip: is het iets te complex? Gebruik dan eens een online rekentool om een inschatting te maken van jouw persoonlijke leenlimiet. Zo’n rekentool kan je onder andere vinden op de website van Nibcdirect.nl