Nieuw huis bouwen? Ga voor duurzaam

duurzaam wonen

Je gaat een huis bouwen? Dan kan je in de bouwplannen rekening houden met het feit dat in 2050 alle huizen gasloos moeten zijn. Dat houdt in dat er niet meer met gas mag worden verwarmd noch gekookt. Nu is 2050 niet naast de deur, maar als je een nieuw huis bouwt, dan kan je dat verbod al meenemen in de plannen. Gasloos wonen is een belangrijk element van duurzaam wonen. Er zijn meer mogelijkheden om voor duurzaam te gaan. Daarover gaat dit artikel.

Wat is duurzaam wonen?

Duurzaam gaan wonen, houdt in dat je minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Duurzaam wonen gaat verder dan gasloos. Het houdt in dat je allerlei maatregelen neemt om het energieverbruik te verminderen en zelf eventueel energie op te wekken. Het eerste betekent je huis goed isoleren om het warmteverlies in de winter te verminderen en op een intelligente manier energie te verbruiken. Daarbij kan je worden geholpen door allerlei slimme apparaten. Zelf energie produceren kan met name met zonnepanelen en een warmtepomp.

Waarom duurzaam?

Het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen is met name om volgende twee redenen belangrijk:

  • Minder uitstoot van schadelijke gassen
    Als we praten over gebruik van gas voor verwarming en koken, dan gaat het vooral om de uitstoot van CO2. Die CO2 is een belangrijke factor bij het broeikaseffect en dat veroorzaakt een klimaatverandering.
  • De voorraad is niet onuitputtelijk
    De winbare voorraden van kolen, aardgas en -olie raken een keer uitgeput. Vroeger of later zullen we daar een vervanging voor moeten hebben.

Voordelen bij nieuwbouw

Bij een huis bouwen, wordt het eenvoudiger om voor duurzaam te gaan, dan in het geval van een bestaande woning. Vloerisolatie kan bijvoorbeeld probleemloos worden aangebracht, omdat er nog geen vloerbedekking is. HR-beglazing is een ander voorbeeld. Een isolatiemogelijkheid waar je niet onmiddellijk aan zal denken, is een groen dak. Bij een groen dak breng je er een beplanting op aan en die werkt isolerend. Daarmee kan je bij het ontwerp van het dak al rekening houden. Voor allerlei nieuwe apparaten kan je voor een intelligente versie kiezen. Die kan je met een app regelen. De instellingsmogelijkheden daarvan zijn groter en beter aan te passen aan de behoefte op een bepaald moment. Dat biedt de kans om het energieverbruik te verminderen.