De kosten van zonnepanelen

zonnepanelen

 Inmiddels hebben talrijke woningeigenaren zonnepanelen op het dak van hun woning laten aanbrengen. Dat het aanschaffen van een zonnesysteem – waar zonnepanelen uiteraard het meest prominente onderdeel van uitmaken – een slimme investering is, dat is dus ondertussen tot veel mensen doorgedrongen. Dit is een investering die zich relatief snel terugverdient. Hoe snel precies zou je kunnen laten berekenen door een hierin gespecialiseerde installateur.

Hoe dan ook, dit alles neemt niet weg dat het aanschaffen van een aantal zonnepanelen en alle toebehoren veel geld kost. Uiteraard is het belangrijk dat je op voorhand op de hoogte bent van hoe duur dit kan worden. Als je het restant van dit artikel ook leest, dan zul je een uitstekende inschatting kunnen maken van de kosten van de (toekomstige?) zonnepanelen op jouw dak.

Waar hangt de hoogte van de kosten van een zonnesysteem van af?

De hoogte van de kosten van zonnepanelen zal met name van deze aspecten afhangen:

  • Het exacte aantal zonnepanelen dat je wilt laten plaatsen. Uiteraard kost elk individueel zonnepaneel geld, dus per paneel wordt het aanschafbedrag hoger.
  • Het soort zonnepanelen dat je gaat gebruiken. Er zijn immers verschillende soorten die qua kwaliteit, capaciteit, levensduur en dus ook aanschafkosten flink uiteenlopen.
  • Voor welke omvormer en monitoring apparatuur je kiest.
  • Of je extra functionaliteiten laat aanbrengen. Denk aan een accu, micro-omvormers of een power optimizer.
  • Wie de zonnepanelen installeert. Als je zeker wilt weten dat dit goed gebeurt laat je dit over aan een hierin gespecialiseerde installateur, maar in theorie zou je het ook zelf kunnen doen.
  • Uiteindelijk zijn de meeste particulieren tussen de vierduizend en de vijfduizend euro kwijt aan hun zonnepanelen. Dit is inclusief toebehoren als de omvormer, de bekabeling, de aansluitingen en de monitoring apparatuur. Als je zo precies wilt weten hoe hoog de kosten zullen uitvallen, vraag dan een erkende installateur een exacte berekening te maken. 

Prijzen worden lager

Als je interesse hebt in de aanschaf van zonnepanelen, dan is het interessant voor je om te weten dat de prijzen van zonnepanelen al jarenlang aan het dalen zijn. In de laatste tien jaar zijn de totale aanschafkosten voor een compleet zonnesysteem zelfs ongeveer de helft gedaald. Nu gaat de daling de laatste paar jaar wel iets minder rap, maar toch: het laagst haalbare prijsniveau lijkt voorlopig nog niet bereikt te zijn. Ook de prijzen van omvormers en accu’s lijken de aankomende jaren nog behoorlijk te kunnen dalen.

Terugvragen btw

Als je er inderdaad voor kiest zonnepanelen aan te schaffen en te laten plaatsen, dan zal je een bepaald bedrag in rekening gebracht worden. Over dit bedrag betaal je ook nog eens 21 procent btw. Het is mogelijk deze BTW terug te vragen voor de zonnepanelen bij de belastingdienst. Deze regeling is in het leven geroepen om de aanschaf van de voor het milieu gunstige zonnepanelen te stimuleren. Uiteraard mag je zeker niet vergeten van deze regeling gebruik te maken, want dit zorgt ervoor dat de uiteindelijke kosten van je zonnepanelen veel lager uitvallen.