Holistisch leven en wonen

Bij holistisch leven gaat men ervan uit dat alles met elkaar in verbinding is. Alles is onderdeel van een groter geheel. Als je ervan uitgaat dat alles met elkaar in verbinding staat, heeft alles wat je doet invloed op je welzijn.

Je bent niet je lichaam, gevoelens en gedachtes

Dit geldt voor wat je eet, voelt en zegt. Tot aan je gedachtes toe. Het uitgangspunt bij een holistische leefstijl is, dat je niet je lichaam, je gedachtes en je gevoelens bent, maar dat je ze slechts hebt. Dat is een wezenlijk verschil. Als het je lukt om bewust met dit gegeven om te gaan, zal je zien dat dit je helpt om eenvoudiger holistisch te leven. Want als je zo in het leven kunt staan, identificeer je je niet met wat je hebt. Als je dat los kunt zien van elkaar, is het makkelijker om invloed uit te oefenen op je lichaam, gedachtes en emoties.

Onvoorwaardelijke liefde en geluk

Liefde, respect en waardering voor je omgeving is een tweede belangrijke uitgangspunt in een holistische leefwijze. Dit maakt liefde voor alles wat leeft mogelijk en helpt je verbinding te leggen met het groter geheel, of met het systeem. Wanneer het systeem in evenwicht is, kun je spreken van onvoorwaardelijke liefde en geluk.

Begin bij jezelf

Je hebt niet op alles buiten jezelf om invloed. Oorlog of een natuurramp kan een verstoring in het groter geheel of het systeem betekenen. Het is niet haalbaar om deze balans in je eentje te herstellen. Het is daarom belangrijk om bij jezelf te blijven of om bij jezelf of je omgeving te beginnen. Denk dan bijvoorbeeld aan bewust eten, hoe je gedachtes invloed hebben op je gedrag. Maar ook hoe je met respect om kunt gaan met de natuur en alles wat er met de natuur is verbonden. Jouw leven wordt een stuk inschikkelijker wanneer je steeds die verbinding met jezelf zoekt en ook vindt. Dat is uiteindelijk de weg naar zelfliefde.